.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,204
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์์ฯ เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้พบปะแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นในการบริหารศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายวิเชียร อนงค์ ประธานศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ ได้นำ เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ พร้อมผู้ปกครอง ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆในเขตจังหวัดสงขลา อาทิเช่น สวนสัตว์,สวนสองเล,วัดแหลมพ้อ ฯลฯ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยมีเด็กเยาวชน ในตำบลนาหมอบุญ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบรรดาผู้ปกครองเด็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ทางอบต.นาหมอบุญ ได้ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง บุคลากร คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมด้วย รองนายก ,ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ให้การรับรองคณะฯ ที่มาส่งในวันนี้เป็นอย่างดี
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ
วันนี้ (๓๐ ธ.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยตั้งจุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.) ได้มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับชาวบ้านตำบลนาหมอบุญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.