.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,410,221
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ในวันที่ ๑๙-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีสิบเอก ประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.)เป็นประธาน
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายวิเชียร อนงค์ ประธานศูนย์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาหมอบุญ โดยมีนายประเสริฐ จัตุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัศนาวลัย ตำบลนาหมอบุญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในวันนี้
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุชาติ จิตติศักดิ์ กำนันตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วย(สมาชิก อบต.)นายวีระ จิตติศักดิ์และนายประภาส สารสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายนวล สนิทวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ พร้อมด้วย(สมาชิก อบต.)นายเชื่อง จันทร์ปานและนายบำรุง ชูเมือง และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุนทร ชัยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสมนึก พิชัยยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ พร้อมด้วย(รองนายก อบต.)นายโสพล ธรรมชาติ,(สมาชิก อบต.) นายสุพจน์ เดชา และนายอนุชาติ แก้วสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)โดยมีนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวันนี้ด้วย
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชนที่ได้รับงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ เพื่อชี้แจ้งทำความทำใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.) เป็นประธานวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.