.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.158.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,180,612
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ได้มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับพนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่ได้ร่วมกันทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลนาหมอบุญมาด้วยดีตลอด.
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.)เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.สภาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล และระดับอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกสมเกียรติ วังบุญคง คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนง.ส่วนตำบล และสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ครบรอบ ๘๗ พรรษา ณ ศาลาประชาคม อำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อปรึกษา หารือ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่างๆ ในอบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้จัดการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมการปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.