.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.75.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,414,231
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิเชียร อนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ พร้อมด้วย(สมาชิก อบต.)นายอรุณ อนงค์ และนายนอง ชูเกิด และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พร้อมด้วย(นายก อบต.)จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง,(สมาชิก อบต.) นายชำนาญ ขุนรัง และนายธีระ บุญสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ลงจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)โดยมีนายอำเภอจุฬาภรณ์ (นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม)เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวันนี้ด้วย
วันนี้ (๒๗ ม.ค.๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ได้มอบเกียรติบัตร แก่แกนนำนักเรียนโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ที่จบหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็กและผู้เปกครอง
วันนี้ (๒๗ ม.ค. ๕๘)เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๑ นครศรีธรรมราช ได้มอบทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ให้แก่ เด็กและเยาวชน ตำบลนาหมอบุญ ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์์ฯ เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้พบปะแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นในการบริหารศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายวิเชียร อนงค์ ประธานศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ ได้นำ เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ พร้อมผู้ปกครอง ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆในเขตจังหวัดสงขลา อาทิเช่น สวนสัตว์,สวนสองเล,วัดแหลมพ้อ ฯลฯ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ โดยมีเด็กเยาวชน ในตำบลนาหมอบุญ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบรรดาผู้ปกครองเด็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.