.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.245.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,411
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.) ได้มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับชาวบ้านตำบลนาหมอบุญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป.
ทางอบต.นาหมอบุญ ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้เกียรติมามอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ และคำอวยพรที่ดี เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป.
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.)ได้มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับพนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่ได้ร่วมกันทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลนาหมอบุญมาด้วยดีตลอด.
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ (ปลัด อบต.)เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.สภาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล และระดับอำเภอจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกสมเกียรติ วังบุญคง คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนง.ส่วนตำบล และสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ครบรอบ ๘๗ พรรษา ณ ศาลาประชาคม อำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อปรึกษา หารือ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่างๆ ในอบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง (นายก อบต.นาหมอบุญ)ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.