.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ ทีม อปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและวัดนาหมอบุญ เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ นำทีม อปพร.พัฒนาสนาม อบต.นาหมอบุญ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอบคุณทีม อปพร.มากๆ
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้นำสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาหมอบุญ เข้าร่วมสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ทีม อพม.และ อปพร.อบต.นาหมอบุญและประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดวัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้)
เมื่อวันที่๙ม.ย.๕๗ จ.ส.อ.สมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลนาหมอบุญและชีแจงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมาย ที่ทางราชการกำหนด
เมื่อวันที่๑๐มิ.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๗ และ โครงการเแห่เทียนเข้าวัดฟังธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่๒๐มิ.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญได้ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ โดยมีส.อ.ประจบ เพชรฤทธิ์ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตรามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖
 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายประภาส สารสุวรรณ รองประธานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม
 อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ อพม,และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ ณ วัดวังฆ้อง และวัดสุทัศน์เทวเสถียร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.205.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,942,266
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยานยน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net