.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ วันที่ 23 มกราคม2560 เวลา 09.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาอบต.นาหมอบุญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ
ภาพการเกิดอุทกภัยในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ทหารจากกองพันทหารปีนใหญ่ ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล เขต ๒ สงขลา กรมประมง ร่วมกับสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทุกฝ่ายที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.นาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปัจจุบัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่อบต.นาหมอบุญได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (๗ วันอันตราย) โดยเริ่มตั้งจุดบริการประชาชน ระว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หน้าที่ทำการ อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ (รองนายก อบต.)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด และเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.นาหมอบุญ ร่วมสำรวจและดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ ภายในตำบลนาหมอบุญ ที่ได้เสียหายในปัจจุบัน หลังจากผ่านเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดูแลช่วยเหลือประชาชนของอบต.นาหมอบุญ เนื่องจากได้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล อบต.นาหมอบุญ ร่วมนำถุงยังชีพ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ในการให้ความช่วยเหลือประสานประชาชนในพื้นที่ อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ในครั้งนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.227.104.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,739,062
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net