.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมอพม.ตำบลนาหมอบุญ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในการดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ขอขอบคุณ อพม.ต.นาหมอบุญที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะกรรมการวัด และส.อบต.เข้าประชุม
วันนี้(๑ ต.ค. ๕๖) เวลา ๐๖.๐๐ น. อบจ.นครศรีฯ ได้ตรวจสุขภาพประชาชนของชาวอำเภอจุฬาภรณ์ ในส่วนของ อบต.นาหมอบุญ ได้นำประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน ๓๐๐ คน ณ ศาลาประชาคม อ.จุฬาภรณ์
นี่คือการร่วมแรงร่วมใจของชาวนาหมอบุญที่ต้องการให้ลูกหลานได้ทานผักที่ปลูกเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานในการร่วมกันนำพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
ผลจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีธรรมราช
ผลจากการสนับสนุนเครื่องเพาะถั่วงอกของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๖ นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศพด.อบต.นาหมอบุญ เข้ารร่วมอบรมพร้อมศึกษาดูงานในการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อนำไปสู่การประเมินศูนย์เด็กปลอดโรค ปี ๒๕๕๗ ณ สนง.สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตก
วานนี้ (๑๐ ก.ย.๕๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ ได้จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๗ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท และผู้ขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๔๒ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมีท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นผู้มอบเงิน ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ เป็นอย่างสูงคะ
เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๖(เวลา ๑๓.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว พร้อมมอบประกาศฯ ร้านค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ร้านนางแก้วตา เพชรรัตน์ ม.๖)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.126.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,742,262
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มกราคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net