.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.245.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,385
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๕๗ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕ ค่ายเทพกษัตรีย (ค่ายกะปาง)
นายกสมเกียรติ วังบุญคง ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุสามวังเรดิโอ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดร่วมกับกองพันทหราปืนใหญ่ที่ ๑๕ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ รับการตรวจประเมินกองทุน สปสช. ประจำปี ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับอำเภอ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงาน
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๕๗ รองนายกเกษม ลายสิงห์ เป็นตัวแทน อบต.นาหมอบุญ รับโล่ห์ อปท.ดีเด่น ด้านบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนางานการแพทย์ฉุกเฉินของท้องถิ่น ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทีม อพม.ตำบลนาหมอบุญ ประชุมเพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ในการขอรับทุนสงเคราะห์
เมื่อวันที่ ๒๘ -๒๙ ทีมกู้ชีพ อบต.นาหมอบุญ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสื่อสาร e-radio เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๕๗ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕ และ สพป.เขต ๓ จัดโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์สนาม อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๗ ทีม อปพร. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกันทำที่เก็บอุปกรณ์ช่วยผู้จมน้ำ และป้ายบอกห้างเล่นน้ำในแหล่งน้ำลึก เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ และได้นำนักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์ดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ นายกสมเกียรติ วังบุญคง และ อปพร. อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมพิธีสวนสนาม อปพร. นครศรีฯ ณ ม.ราชภัฏนครศรีฯ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.