.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,613
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๘ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.นาหมอบุญ(คืนความสุขให้กับประชาชน)
วันที่ ๔-๙ ก.ค.๕๗ ทางอบต.นาหมอบุญ ได้ลงพบปะประชาชน เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของอบต.นาหมอบุญ อาทิ เช่น จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน ชี้แจงเรื่องการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนการเลี้ยงวัวพันธ์พื้นเมืองให้กับประชาชน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต.นาหมอบุญ ฯลฯ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.นาหมอบุญ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกอปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยร่วมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ท่านทรงโปรดพระราชทานพระนามเป็นชื่ออำเภอจุฬาภรณ์ ณ ที่ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์ผู้สูงอายุ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ่้ง และลดปริมาณขยะภายในตำบล ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗(เวลา ๑๐.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง และให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ของ อบต.นาหมอบุญ ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
รองเกษม ลายสิงห์และคณะ ได้ร่วมอบรมศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดสวัสดิการชุมชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗(เวลา ๑๓.๐๐ น.) คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ได้ลงพื้นที่ตรวจงา่น
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดนาหมอบุญ โดยมีทีมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานเข้าร่วมพิธี
ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๑๕ ร่วมพบปะคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดนาหมอบุญ เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความปรองดอง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.