.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.172.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,353,763
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อพม.ตำบลนาหมอบุญและ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด วัดสุทัศน์เทวเสถียรและวัดเจริญบุญเขต
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สภาอบต.นาหมอบุญ เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมี นายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมในวันนี้
เมื่อวันที่๖พ.ค.๕๗ จ.ส.อ.สมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและนโยบายในการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วันที่ ๑๑ -๑๗ เม.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล(สงกรานต์)ประจำปี ๒๕๕๗ โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณถนนทางเบี่ยงหน้าอบต.นาหมอบุญ และช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๗ ทางสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณจุดบริการฯ หน้าอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๗ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) อบต.นาหมอบุญ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้า อบต.นาหมอบุญ ได้รับความสนุกสนานกันทั่วหน้า ทุกเพศ ทุกวัย ขอขอบคุณทีมงานและนักกีฬา กองเชียร์ คะ
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๕๗ ประชาชนนาหมอบุญร่วมกันตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนจากวัดโพธิวงศาราม ณ ตลาดบ้านคอกวัว ได้บุญกันถ้วนหน้า
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ นายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต.เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.ประจำเดือนเมษายน พร้อมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อบต.นาหมอบุญ โดยมีรองนายกเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ รองนายก อบจ. เป็นประธานในพิธี
อบต.นาหมอบุญ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.