.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,220
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่๙เม.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ รองนายกอบจ.นครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่นด้านสุขภาพตามโครงการคนดีศรีนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๗ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)ปลัดอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
วันนี้ (๒๖ มี.ค.๕๗) อบต.นาหมอบุญจัดพิธีเปิดโครงการกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ฯ ปี ๕๗ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ รองนายก อบจ.นครศรีฯ เป็นประธาน
วันนี้ (๒๖ มี.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันวิชาการแสดงผลงานเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
วันนี้(๒๖ มี.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรน้อยให้แก่เด็กเล็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๗(เวลา ๑๐.๓๐ น.)อบต.นาหมอบุญ ได้จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา เนื่องในวัน อปพร. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก อปพร.และศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ
บรรยากาศการมีส่วนร่วมของ อปพร.นาหมอบุญ และครอบครัวในการจัดงานวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๗ ในตอนเช้า ขอขอบคุณแม่บ้านทั้งหลายเด้อ
เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๕๗ หัวหน้าเจษฎา วัฒนานุรักษ์ หัวหน้า ปภ.จ.นครศรีฯ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่น ของ อบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๕๗(เวลา ๐๘.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญ จัดพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ เนื่องในวัน อปพร. ณ สนาม อบต.นาหมอบุญ โดยมีท่านเจษฎา วัฒนานุรักษ์ หัวหน้าสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีฯ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)นายโสพล ธรรมชาติ รองนายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.