.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ ส.ค. นักเรียนแกนนำเด็กไทยฟันดีของโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ได้ไปแสดงละครสร้างสรรค์ชุดเด็กไทยฟันดี และให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่องปาก ในการประชุมหมู่บ้าน ๑ - ๖
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานจัดโครงการวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ งานนี้ซึ้งใจทั้งลูกและแม่ ปลี้มใจจริงๆ
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๖ รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
เมือวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บ้านสวนช่องเขา
การทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาโห่เหนือในการดูแลสุขภาพนักเรียน งานอนามัยโรงเรียนในการฉีดวัคซีนและหยอดวัคซีนป้องกันโรค ให้แก่นักเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ นี่คือการทำงานร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๙ ส.ค.๕๖(เวลา ๑๓.๐๐ น.) อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว พร้อมประชุมประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
วันนี้(๙ส.ค.๕๖)เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจ้งหลักการพิจารณาผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับทุนสงเคาระห์ทางสังคมจากศูนย์พัฒนาสังคมฯหน่วยที่ ๒๑จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๘ ส.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
วันที่ ๗ ส.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคอกวัว และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการฐานะเป็นเทศบาลตำบล
วันที่ ๖ ส.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งบก และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,817,974
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net