.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,507,016
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีปลัดอบต.(สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์) เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อประชาคมการคัดเลือกสถานที่เพื่อกำหนดเป็นบ้านกลางของผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมคณะกรรมการประจำศูนย์ย่อย ของแต่ละหมู่บ้าน และสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุและบุตรหลาน
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อประชาคมการคัดเลือกสถานที่เพื่อกำหนดเป็นบ้านกลางของผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมคณะกรรมการประจำศูนย์ย่อย ของแต่ละหมู่บ้าน และสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุและบุตรหลาน
เมื่อวันที่๒มิ.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการหนูน้อยรักฟัน โดยตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำแนะนำ พร้อมวิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง
เมื่อวันที่๒๘-๒๙พ.ค.๕๗ คณะกรรมการจากสมศ.ได้เข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญโดยให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยของเด็ก และการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อพม.ตำบลนาหมอบุญและ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด วัดสุทัศน์เทวเสถียรและวัดเจริญบุญเขต
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สภาอบต.นาหมอบุญ เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมี นายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมในวันนี้
เมื่อวันที่๖พ.ค.๕๗ จ.ส.อ.สมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต.พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและนโยบายในการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วันที่ ๑๑ -๑๗ เม.ย.๕๗ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล(สงกรานต์)ประจำปี ๒๕๕๗ โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณถนนทางเบี่ยงหน้าอบต.นาหมอบุญ และช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๗ ทางสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณจุดบริการฯ หน้าอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๑ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.