.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,133
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๕ มี.ค.๕๗ นายวิเชียร อนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ พร้อมด้วยนายอรุณ อนงค์ นายนอง ชูเกิด สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่อบต. ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๓ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
วันที่ ๔ มี.ค.๕๗ นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พร้อมด้วยนายชำนาญ ขุนรัง นายธีระ บุญสุวรรณ สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่อบต. ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๒ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗ อบต.นาหมอบุญนำ อปพร.อบต.นาหมอบุญ ๑๒ คน เข้าประชุมประชาคมระดับจังหวัด ณ ชายหาดหน้าด่าน อ.ขนอม
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ก.พ. ๕๗ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ นำโดยนายวิเชียร อนงค์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น เพื่อป้องกันการย้ายถิ่น (อาชีพตัดผม)ณ หอประชุม ม.๓
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๗ อบต.นาหมอบุญร่วมกับ อผส.ตำบลนาหมอบุญ ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น) ปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เพื่อปรึกษาการดำเนินงานศูนย์ อปพร. ณ อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการอัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๗ อบต.นาหมอบุญร่วมกับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กศรีธรรมราช ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒๐ คน และจะมอบในวันที่ ๗ ก.พ. ๕๗ อีก ๑๐ คน ขอขอบคุณเจ้าของงบประมาณเป็นอย่างสูงคะ ที่สำคัญคือทีม อพม.ตำบลนาหมอบุญที่ช่วยเหลือเรื่องข้อมูลฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๗ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) เป็นบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้ง หลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๗ (๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.นาหมอบุญ นี่คือบรรยากาศ ณ หน่วยเลือกตั้ง ในเขต อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.