.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,141
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ.๕๗ อบต.นาหมอบุญได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ถึงประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จะไปและได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดถ้ำเสือ หาดนพรัตน์ธารา และสุสานหอย จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๗ (เวลา ๑๕.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานมอบวัสดุกีฬา ให้ประธานศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายในหมู่บ้านตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๗ รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมจัดการการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๗ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) สภา อบต.นาหมอบุญ เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยนายก อบต.แถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๕๗ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ขอขอบคุณผู้ปกครองมากๆ
วันที่ ๙ มี.ค.๕๗ นายสุชาติ จิตติศักดิ์ กำนันตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วยนายวีระ จิตติศักดิ์ นายประภาส สารสุวรรณ สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ประชุมประชาคม หมู่ที่ ๖ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
วันที่ ๘ มี.ค.๕๗ นายนวล สนิทวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ พร้อมด้วย นายเชื่อง จันทร์ปาน นายบำรุง ชูเมือง สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ประชุมประชาคม หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
วันที่ ๗ มี.ค.๕๗ นายสุนทร ไชยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ พร้อมด้วยนายช่วง พิชัยยุทธ์ สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่อบต. ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๑ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
วันที่ ๖ มี.ค.๕๗ นายสมนึก พิชัยยุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ เป็นประธานในการประชุมประชาคมหมู่ที่ ๕ โดยมีเจ้าหน้าที่ทางอบต.มาร่วมรับฟังเพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชน นำมาประกอบเพื่อการจัดทำแผนชุมชน ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)นายณรงค์ สุขจันทร์ นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สภาอบต.นาหมอบุญ ครั้งแรก

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.