.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,410,145
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาแนวทางการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายกอบต.) ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเป็นปะธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสุทัศน์เทวเสถียร (วัดทุ่งไหม้) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณี วันสารทไทย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาหมอบุญ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดกิจกรรมรดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ครั้งที่ ๓ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และสมาชิก อปพร.เข้าร่วม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปรชุม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และสมาชิก อปพร.เข้าร่วมวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.