.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานคกก.คัดเลือกครูสอนดี ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมคกก. ได้ดำเนินการคัดเลือกครูสอนดี ในเขต อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณ คกก.ทุกท่านเป็นอย่างสูงคะ
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๖(เวลา ๑๐.๐๐น.) บ้านมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมามอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยมีผู้ปกครองเด็กเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านคอกวัว ขอขอบคุณมากคะ
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๖(เวลา ๑๔.๐๐น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคงเป็นประธานมอบทุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕ ทุน ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ เป็นอย่างสูง
ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ ส.ค. นักเรียนแกนนำเด็กไทยฟันดีของโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ได้ไปแสดงละครสร้างสรรค์ชุดเด็กไทยฟันดี และให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่องปาก ในการประชุมหมู่บ้าน ๑ - ๖
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานจัดโครงการวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ งานนี้ซึ้งใจทั้งลูกและแม่ ปลี้มใจจริงๆ
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๖ รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
เมือวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บ้านสวนช่องเขา
การทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาโห่เหนือในการดูแลสุขภาพนักเรียน งานอนามัยโรงเรียนในการฉีดวัคซีนและหยอดวัคซีนป้องกันโรค ให้แก่นักเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ นี่คือการทำงานร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนในตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๙ ส.ค.๕๖(เวลา ๑๓.๐๐ น.) อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว พร้อมประชุมประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
วันนี้(๙ส.ค.๕๖)เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.นาหมอบุญเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจ้งหลักการพิจารณาผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับทุนสงเคาระห์ทางสังคมจากศูนย์พัฒนาสังคมฯหน่วยที่ ๒๑จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.81.195.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,780
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net