.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,410,185
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น) ปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เพื่อปรึกษาการดำเนินงานศูนย์ อปพร. ณ อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการอัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๗ อบต.นาหมอบุญร่วมกับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กศรีธรรมราช ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒๐ คน และจะมอบในวันที่ ๗ ก.พ. ๕๗ อีก ๑๐ คน ขอขอบคุณเจ้าของงบประมาณเป็นอย่างสูงคะ ที่สำคัญคือทีม อพม.ตำบลนาหมอบุญที่ช่วยเหลือเรื่องข้อมูลฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๗ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) เป็นบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้ง หลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๗ (๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.นาหมอบุญ นี่คือบรรยากาศ ณ หน่วยเลือกตั้ง ในเขต อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๗ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานประชุม พนง.ส่วนตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภา อบต.นาหมอบุญในวันพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๗ เป็นการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมบัตรเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิกสภา อบต.นาหมอบุญ ให้แก่คกก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๕๗ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.นาหมอบุญ จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๗ กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๕๗(เวลา ๑๓.๓๐น.) ปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร. อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน ม.ค. ๕๗

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.