.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,792
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภา อบต.นาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภา ฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานฯเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พ.ย. ๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการคัดเลือกประธานคกก.คนใหม่ คือนายไสว อ้นทอง และเลขาฯ คือ นายธฤต บุญมี ผอ.กองช่าง
การตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราในเขต อบต.นาหมอบุญ ของคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล โดยมีปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันมอบวัสดุกีฬา ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ม.๑ -๖ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด้ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้เชิญครูสอนดีในเขต อบต.นาหมอบุญ คือคุณครูจรูญศรี ขุนทอง และคุณครูสุจิรา เทพทอง เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณครูสอนดี ณ โรงละคร อบจ.นครศรีฯ ขอแสดงความยินดีครูสอนดีทุกท่านคะ
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมต้อนทรับ นายก อบจ.นครศรีฯ พร้อมคณะฯ ในโอกาสจัดโครงการ อบจ.สัญจร ณ วัดเจริญบุญเขต
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น. ) นายกสมเกียรติ วังบุญคง ประธาน คกก.กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคกก.กองทุน สปสช.เพื่อพิจารณางบประมาณโครงการปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๕๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น. )นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการวัดในเขต อบต.เข้าประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.