.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.201.121.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,157,498
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันมอบวัสดุกีฬา ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ม.๑ -๖ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด้ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้เชิญครูสอนดีในเขต อบต.นาหมอบุญ คือคุณครูจรูญศรี ขุนทอง และคุณครูสุจิรา เทพทอง เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณครูสอนดี ณ โรงละคร อบจ.นครศรีฯ ขอแสดงความยินดีครูสอนดีทุกท่านคะ
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมต้อนทรับ นายก อบจ.นครศรีฯ พร้อมคณะฯ ในโอกาสจัดโครงการ อบจ.สัญจร ณ วัดเจริญบุญเขต
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น. ) นายกสมเกียรติ วังบุญคง ประธาน คกก.กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมคกก.กองทุน สปสช.เพื่อพิจารณางบประมาณโครงการปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๕๖ (เวลา ๑๐.๐๐ น. )นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการวัดในเขต อบต.เข้าประชุม
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญค. พร้อม ส.อบต. พนง.และอปพร.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ อำเภอจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้จัดส่งเรือพระเพื่อเข้าประกวดในงาน ประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ เป็นประธานจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปี ๒๕๕๗ กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พร้อมมอบรางวัลให้ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.