.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยานยน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.230.119.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,506,949
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญ ได้เชิญคณะกรรมการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่ ๒๑ พ.ย. ๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
บรรยากาศการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๖ โดยการนำของนายกหว่อง และทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕
สภาพพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ประสบฝนตกหนักทำให้พื้นที่เกิดน้ำท่วม ประสบภาวะอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๖ พร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาหมอบุญ และกำลังทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ ๒,๓,๔ นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง ประธานคณะกรรมการพัฒนา อบต. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภา อบต.นาหมอบุญ ได้มีการประชุมสภา ฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานฯเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๖ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พ.ย. ๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการคัดเลือกประธานคกก.คนใหม่ คือนายไสว อ้นทอง และเลขาฯ คือ นายธฤต บุญมี ผอ.กองช่าง
การตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราในเขต อบต.นาหมอบุญ ของคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล โดยมีปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันมอบวัสดุกีฬา ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ม.๑ -๖ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด้ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้เชิญครูสอนดีในเขต อบต.นาหมอบุญ คือคุณครูจรูญศรี ขุนทอง และคุณครูสุจิรา เทพทอง เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณครูสอนดี ณ โรงละคร อบจ.นครศรีฯ ขอแสดงความยินดีครูสอนดีทุกท่านคะ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.