.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,206
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นี่คือการร่วมแรงร่วมใจของชาวนาหมอบุญที่ต้องการให้ลูกหลานได้ทานผักที่ปลูกเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานในการร่วมกันนำพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
ผลจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีธรรมราช
ผลจากการสนับสนุนเครื่องเพาะถั่วงอกของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๖ นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศพด.อบต.นาหมอบุญ เข้ารร่วมอบรมพร้อมศึกษาดูงานในการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อนำไปสู่การประเมินศูนย์เด็กปลอดโรค ปี ๒๕๕๗ ณ สนง.สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตก
วานนี้ (๑๐ ก.ย.๕๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ ได้จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๗ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท และผู้ขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๔๒ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมีท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นผู้มอบเงิน ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ เป็นอย่างสูงคะ
เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๖(เวลา ๑๓.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว พร้อมมอบประกาศฯ ร้านค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ร้านนางแก้วตา เพชรรัตน์ ม.๖)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗และอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย.๕๖ (เวลา๑๓.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคอกวัว และหมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ พร้อมมอบประกาศให้ร้านค้าที่เข้าร่วมประกวดร้านค้า ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๖ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๕๖ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.๒ บ้านดอนอินทนิน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.