.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๖ ทีมผู้สูงอายุตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ได้นำลูกหลานร่วมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นวันพระ ณ วัดเจริญบุญเขต หมู่ที่ ๓และกิจกรรมปรับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ของ อบต.นาหมอบุญ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนาหมอบุญที่มาร่วมให้การต้อนรับและจัดทำขนม เครื่องดื่มสมุนไพรไว้บริการผู้เข้าร่วมทุกท่าน
วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญร่วมกับสถานศึกษา จัดโครงการรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันเด็กวัยเรียน โดยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ ที่สนับสนุนงบประมาณคะ
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันเด็กวัยเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดวังฆ้อง สนับสนุนงบประมาณโดย ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๓ และ ๔ มิ.ย. ๕๖ ทีมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในการดูแลเด็กลูกหลาน เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพเกิดความรักความอบอุ่นในหมู่บ้าน และให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้พิการและกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา ลงพื้นที่ ม.๔ - ๖ เพื่อเยี่ยมผู้พิการตามโครงการเอาใจใส่ดูแลผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๖อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ และกล่มเด็กเยาวชนจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ ๑ - ๓ ตามโครงการเอาใจใส่ดูแลผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๖ ชื่นกายชื่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๖ รองปลัด อบต.ร่วมกับ อพม.ตำบลนาหมอบุญและรร.วัดนาหมอบุญ จัดโครงการเด็กเยาวชนไทยใจอาสา ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการโครงการทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ อบต.นาหมอบุญร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ จัดประชุมผู้สูงวัย จำนวน ๔๐ คน เพื่อจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลาน ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.228.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,897,605
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net