.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๖ คณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ มอบพวงหรีดในงานศพมารดาภรรยาของนายชูศักดิ์ มณีฉาย สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๖ อบต.นาหมอบุญร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมฯนครศรีจัดโครงการลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีรองโสพล ธรรมชาติให้เกียรติเป็นประธานเปิด
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๖ อปพร.อบต.นาหมอบุญนำโดยนายกสมเกียรติ วังบุญคง ผอ.ศูนย์อปพร.อบต.นาหมอบุญ มอบพวงหรีดในงานศพคุณแม่ของนายปรีชา ยอดระบำ สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ
เจ้าหน้าที่,ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กอบต.นาหมอบุญ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของเด็ก
วันนี้(๑๖พ.ค.๕๖)คณะกรรมการตรวจรับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนได้ดำเนิการตรวจรับมประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ เพื่อติดตามการแจกจ่ายนมและการเก็บรักษานมของโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อบต.นาหมอบุญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
วานนี้ (๑๓ พ.ค. ๕๖) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร. อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พ.ค. ๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์และ ผอ.จารุวรรณ รักษ์กำเนิด ผอ.รร.วัดนาหมอบุญ เข้าร่วมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ วัดโพธิวงศาราม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.81.71.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,865,925
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net