.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ อบต.นาหมอบุญ และโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ผู้ใหญ่วิเชียร ได้มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการจำนวน ๒๐ ทุนให้แก่ผู้พิการตำบลนาหมอบุญ ขอขอบคุณศูนย์พํฒนาสังคมฯ เป็นอย่างสูงคะ
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง"มโนราห์" ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญโดย ผอ.สุทรรศน์ โพชากรณ์ จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ พร้อมคณะให้เกียรติเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.นาหมอบุญ เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการศูนย์ฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ปลัด อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมประชุม อสม. ม.๖ เพื่อชี้แจงการทำงานและขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล
วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน "มโนราห์" โดยร่วมกับกลุ่มมโนราห์ตำบลนาหมอบุญ โดยกำหนดจัดในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ นี้
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๖เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุม อปพร.และบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะร่วมกับ สนง.ป้องกันฯ จังหวัดนครศรีฯ
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญได้มอบเครื่องเพาะถั่วงอกให้แก่ศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนของ สมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ
วันนี้(๑๗มิ.ย.๕๖)เวลา๑๓.๓๐น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมเตรียมพร้อมโครงการปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่๕มิ.ย.๕๖อบต.นาหมอบุญร่วมกับอปพร.อบต.นาหมอบุญได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมต่างๆของอบต.ฯตามโครงการเทิดทูนสถาบัน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.นครศรีฯ ณ วัดสมควร อ.ควนหนองคว้า จ.นครศรีฯ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 107.21.16.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,029,129
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 มกราคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.