.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 มกราคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.111.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,289,294
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
บรรยากาศผู้สูงวัยใสใจลูกหลานที่ช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นรั้วให้โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สร้างความภูมิใจให้ผู้สูงวัยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อลูกหลานตอไป
บรรยากาศผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานที่ร่วมกันทำขนมบัวลอย นำผลไม้ให้นักเรียนรับประทานกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงวัยและลูกหลานในหมู่บ้านนาหมอบุญ
ภาพกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนวัดนาหมอบุญ เพื่อเอื้อต่อการเรียนของลูกหลานในหมู่บ้าน
วันที่๙ก.ค.๕๖เวลา๐๙.๓๐ นายธฤต บุญมี ผอ.กองช่าง รักษาราชกรแทนปลัดอบต.ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมควมพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่๒๘มิ.ย.๕๖ นายโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ครั้งที่๑เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานฯ
วันที่๒๗มิ.ย.๕๖อบต.นาหมอบุญร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการสำรวจทัตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ของศพด.อบต.นาหมอบุญเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของโรคฟันผุ
วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๖ ผู้สูงวัยตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนวัดนาหมอบุญ สร้างความตื้นตันใจให้แก่ผู้สูงวัยและเกิดความรักระหว่างเด็กและผู้สูงวัยมากๆ
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๕๖(เวลา ๐๗.๐๐น.) อบต.นาหมอบุญร่วมกับคกก.อนุสรณ์สถานฯ จัดโครงการปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เส้นทางวัดคอกวัว_ อ่าวศรีเมือง บรรยากาศดีมาก ขอเชิญสัมผัสไออุ่นแห่งขุนเขาและตำนานของนักรบเพื่อประชาธิปไตย
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้นำสมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ โดย สนง.ป้องกันฯนครศรีฯ ร่วมกับไจก้า ประเทศญี่ปุ่น
วันที่๒๗มิ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ตัวแทนคณะทำงานจากโรงเรียนสังกัดสพฐ.และเจ้าหน้าที่อบต.ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด(ประเภทนักกรีฑา)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.