.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้น้ำในเขต อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันบำรุงดูแลต้นจำปา (ครั้งที่่ ๑) ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ สนามหน้า อบต.นาหมอบุญ เจอกันใหม่กับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ อพม.อำเภอจุฬาภรณ์ และบ้านเด็กชายศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงการสำรวจ ตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิสวัสดิการของรัฐ ขอขอบคุณทีม อพม. อ.จุฬาภรณ์ทุกท่าน นี่คือพลังจิตอาสา
ภารกิจการบำรุงดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ย ต้นจำปา ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักาาแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ได้ทดลองการใช้ "พญาแร้ง" นวัตกรรมเครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายกลุ่มเกษตรกร
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในโอกาสศึกษาดูงาน นวัตกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลนาหมอบุญ
การเรียนการสอนเรื่องอาเซียนให้แก่ เด็กเล็ก ศพด. อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๖๑ ทีมสำรวจ ตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ลงพื้นที่ประชาคม หมู่ที่ ๑ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและตรงเป้าหมาย
ภารกิจกองช่าง อบต.นาหมอบุญ กับการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ ตัว ที่ อบต.นาหมอบุญรับผิดชอบ ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแล และปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลฯ ด้วย
เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้ปกครอง เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,942,578
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยานยน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net