.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๖๑ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมและร่วมปลูกต้นจำปา เป็นจำนว ๒๐๐ ต้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วน
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๖๑ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมและร่วมปลูกต้นจำปา เป็นจำนว ๒๐๐ ต้น ขอขอบคุณทุกภาคส่วน
บรรย่ากาศการจัดกิจกรรมวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๖๑ ของเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับจิตอาสา ช่วยกันพัฒนาวัดทุ่งบก หมู่ที่ ๕ และร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๖๑ อบต.นาหมอบุญ ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ วัดทุ่งบก
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมและสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๘๐ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ รับการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินและประธานกรรมการบริหาร ศพด. เป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.81.195.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,813
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net