.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,176
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ปลัด อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมประชุม อสม. ม.๖ เพื่อชี้แจงการทำงานและขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล
วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน "มโนราห์" โดยร่วมกับกลุ่มมโนราห์ตำบลนาหมอบุญ โดยกำหนดจัดในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ นี้
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๖เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุม อปพร.และบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะร่วมกับ สนง.ป้องกันฯ จังหวัดนครศรีฯ
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญได้มอบเครื่องเพาะถั่วงอกให้แก่ศูนย์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัด อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนของ สมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ
วันนี้(๑๗มิ.ย.๕๖)เวลา๑๓.๓๐น.อบต.นาหมอบุญ ได้จัดประชุมเตรียมพร้อมโครงการปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่๕มิ.ย.๕๖อบต.นาหมอบุญร่วมกับอปพร.อบต.นาหมอบุญได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมต่างๆของอบต.ฯตามโครงการเทิดทูนสถาบัน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.นครศรีฯ ณ วัดสมควร อ.ควนหนองคว้า จ.นครศรีฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) อบต.นาหมอบุญร่วมกับ อพม.ตำบลนาหมอบุญ ได้มอบเกียรติบัตรเด็กเยาวชนไทยใจอาสา ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญพร้อมพบปะพูดคุยนักเรียนเรื่องการมีจิตอาสาที่นักเรียนทุกคนสามารถทำได้เหมาะสมกับวัย
กิจกรรมของทีมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มิ.ย. ๕๖ ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อลูกหลานของชาวนาหมอบุญ ขอขอบคุณมากๆ คะ
วันอาทิตย์ที่ ๘ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว เพื่อชี้แจงการทำงานและบริการชำระภาษี ประชาสัมพันธ์ข่าวของ อบต.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.