.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,659
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๙ ก.ค.๕๖ (เวลา ๐๙.๐๐น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่อ้วน จัดโดย รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ ก.ค. ๕๖(เวลา ๑๓.๐๐น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคงเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และมอบธงอาเซียน โดยมีกำนันสุชาติ จิตติศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ
วันที่ ๘ ก.ค. ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคงเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.๔ และมอบธงอาเซียน เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน โดยมี ผญ.นวล เป็นผู้รับมอบ
วันเสาร์ที่ ๖ และอาทิตย์ที่ ๗ ก.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.๕และม.๑ และมีการให้ความรู้เรื่องอาเซียนพร้อมมอบธงอาเซียนและประเทศสมาชิกเพื่อติดที่หอประชุมหมู่บ้าน
การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ อบต.นาหมอบุญ โดยได้ดำเนินการให้ความรู้และมอบธงอาเซียนพร้อมประเทศสมาชิกให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ก.ค. ๕๖ ที่ผ่านมา
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ก.ค. ๕๖ ของนักเรียนและประชาชนในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๖ อบต.นาหมอนศบุญ ได้ดำเนินการเสนอโครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ นครศรีฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนวัดนาหมอบุญเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน ขอขอบคุณผอ.สุทรรศน์ โพชากรณ์เป็นอย่างยิ่ง
บรรยากาศผู้สูงวัยใสใจลูกหลานที่ช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นรั้วให้โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สร้างความภูมิใจให้ผู้สูงวัยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อลูกหลานตอไป
บรรยากาศผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานที่ร่วมกันทำขนมบัวลอย นำผลไม้ให้นักเรียนรับประทานกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงวัยและลูกหลานในหมู่บ้านนาหมอบุญ
ภาพกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนวัดนาหมอบุญ เพื่อเอื้อต่อการเรียนของลูกหลานในหมู่บ้าน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.