.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,608
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่๙ก.ค.๕๖เวลา๐๙.๓๐ นายธฤต บุญมี ผอ.กองช่าง รักษาราชกรแทนปลัดอบต.ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมควมพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่๒๘มิ.ย.๕๖ นายโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ครั้งที่๑เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานฯ
วันที่๒๗มิ.ย.๕๖อบต.นาหมอบุญร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการสำรวจทัตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ของศพด.อบต.นาหมอบุญเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของโรคฟันผุ
วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๖ ผู้สูงวัยตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนวัดนาหมอบุญ สร้างความตื้นตันใจให้แก่ผู้สูงวัยและเกิดความรักระหว่างเด็กและผู้สูงวัยมากๆ
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๕๖(เวลา ๐๗.๐๐น.) อบต.นาหมอบุญร่วมกับคกก.อนุสรณ์สถานฯ จัดโครงการปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เส้นทางวัดคอกวัว_ อ่าวศรีเมือง บรรยากาศดีมาก ขอเชิญสัมผัสไออุ่นแห่งขุนเขาและตำนานของนักรบเพื่อประชาธิปไตย
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิ.ย.๕๖ อบต.นาหมอบุญ ได้นำสมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ โดย สนง.ป้องกันฯนครศรีฯ ร่วมกับไจก้า ประเทศญี่ปุ่น
วันที่๒๗มิ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ตัวแทนคณะทำงานจากโรงเรียนสังกัดสพฐ.และเจ้าหน้าที่อบต.ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด(ประเภทนักกรีฑา)
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการบริหารศูนย์ ฯ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ อบต.นาหมอบุญ และโรงเรียนวัดนาหมอบุญ ผู้ใหญ่วิเชียร ได้มอบทุนช่วยเหลือผู้พิการจำนวน ๒๐ ทุนให้แก่ผู้พิการตำบลนาหมอบุญ ขอขอบคุณศูนย์พํฒนาสังคมฯ เป็นอย่างสูงคะ
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง"มโนราห์" ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญโดย ผอ.สุทรรศน์ โพชากรณ์ จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ พร้อมคณะให้เกียรติเข้าชม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.