.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,728
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๖ อบต.นาหมอบุญร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมฯนครศรีจัดโครงการลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีรองโสพล ธรรมชาติให้เกียรติเป็นประธานเปิด
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๖ อปพร.อบต.นาหมอบุญนำโดยนายกสมเกียรติ วังบุญคง ผอ.ศูนย์อปพร.อบต.นาหมอบุญ มอบพวงหรีดในงานศพคุณแม่ของนายปรีชา ยอดระบำ สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ
เจ้าหน้าที่,ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กอบต.นาหมอบุญ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของเด็ก
วันนี้(๑๖พ.ค.๕๖)คณะกรรมการตรวจรับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนได้ดำเนิการตรวจรับมประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ เพื่อติดตามการแจกจ่ายนมและการเก็บรักษานมของโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อบต.นาหมอบุญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
วานนี้ (๑๓ พ.ค. ๕๖) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร. อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พ.ค. ๕๖ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๙ พ.ค. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์และ ผอ.จารุวรรณ รักษ์กำเนิด ผอ.รร.วัดนาหมอบุญ เข้าร่วมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ วัดโพธิวงศาราม
ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ พ.ค. ๕๖ นายกสมเกียรติ วังบุญคง เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ประจำเดือน พ.ค. ๕๖ ทั้ง ๖ หมู่บ้าน เพื่อชี้แจงการทำงาน ประชาสัมพัเนธ์จดหมายข่าว รับชำระภาษีนอกสถานที่ และรับเรื่องทั่วไป

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.