.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.75.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,414,261
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๓ และ ๔ มิ.ย. ๕๖ ทีมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในการดูแลเด็กลูกหลาน เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพเกิดความรักความอบอุ่นในหมู่บ้าน และให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้พิการและกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา ลงพื้นที่ ม.๔ - ๖ เพื่อเยี่ยมผู้พิการตามโครงการเอาใจใส่ดูแลผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๖อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มิ.ย. ๕๖ อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ และกล่มเด็กเยาวชนจิตอาสา ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ ๑ - ๓ ตามโครงการเอาใจใส่ดูแลผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๖ ชื่นกายชื่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๖ รองปลัด อบต.ร่วมกับ อพม.ตำบลนาหมอบุญและรร.วัดนาหมอบุญ จัดโครงการเด็กเยาวชนไทยใจอาสา ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการโครงการทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุม อบต.
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ อบต.นาหมอบุญร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๑ จัดประชุมผู้สูงวัย จำนวน ๔๐ คน เพื่อจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลาน ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
วันที่๒๔พ.ค.๕๖อบต.นาหมอบุญร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปี ณ วัดวังฆ้อง
วันนี้วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , รพ.สต.บ้านการโห่เหนือ ,รร.บ้านทุ่งบก โดยมีนายอำเภอจุฬาภรณ์ นายณรงค์ สุขจันทร์ ร่วมปลาพันธ์ปลาในแหล่งน้ำ เพื่ออนุรํกษ์พันธ์ปลา
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๖ อบต.นาหมอบุญร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตตำบลนาหมอบุญ ร่วมกันจัดโครงการนาหมอบุญชุมชนสุขภาพจิตดี โดยเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตให้ดีขึ้น

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.