.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.75.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,414,299
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่๘มี.ค.๕๖ นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ ได้มอบวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาให้แก่ประธานศูนย์กีฬาหมู่ที่๑-๖ตามโครงการชุมชนคนรักสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงภัยยาเสพติด
วันที่ ๗ มี.ค. ๕๖ กรรมการประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล,อาจารย์พร้อมด้วยประชาคมตำบล ร่วมตรวจนมตรวจรับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนทัศนาวลัย,โรงเรียนบ้านทุ่งบก,โรงเรียนบ้านคอกวัวและโรงเรียนวัดนาหมอบุญ
วานนี้(๖ มี.ค.๕๖) เวลา ๑๓.๓๐ น.รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ศพด.อบต.นาหมอบุญ และรร.วัดนาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ โดยมีผอ.จารุวรรณ รักษ์กำเนิด เข้าประชุมด้วย
วานนี้ (๕ มี.ค.๕๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ พร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลและส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านตามโครงการ อบต.สัญจรรายเดือน ณ หอประชุม หมู่ที่ ๓ บ้านนาหมอบุญ โดยมีนายวิเชียร อนงค์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานการประชุม
วานนี้ (๕ มี.ค.๕๕)เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน
วันนี้ (๕ มีนาคม ๒๕๕๖)เวลา ๑๐.๐๐น.นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.เป็นประธานฯ ในการประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อพิจารณาจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
วันนี้(๔ มี.ค.๕๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ และพนง.ส่วนตำบล ส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการ อบต.สัญจรรายเดือน
คืนวันที่ ๑ มี.ค.๕๖ สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ได้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย ณ สนามหน้าอบต.นาหมอบุญ
วันนี้(๑มี.ค.๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง ได้เป็นประธานในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันสถาปนา อบต.(๒ มีนาคม) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนง.ส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรม ณ อบต.นาหมอบุญ
วันนี้(๑ มี.ค.๕๖)เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงและพนง.ส่วนตำบล และ ส.อบต. ไปมอบเงินของกองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญเพื่อให้รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จัดโครงการตามที่เสนอขอรับงบประมาณ โดยมีผอ.วิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์และคณะครูให้การต้อนรับ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.