.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,123
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๕ (วันอาทิตย์)อบต.นาหมอบุญร่วมกับ ส.อบต. ม.๖ และประชาชน ได้ร่วมกันแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยการวางท่อให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจงานจ้างพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหรง - ลานควาย ม. ๑
การร่วมกันตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโหรง - ลานควาย หมู่ที่ ๑ ซึ่งกำหนดตรวจงานจ้างในวันที่ ๙ พ.ย. ๕๕ นี้
วันนี้ (๑๓ พ.ย.๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง ได้ให้สัมภาษณ์การทำงานแก่สื่อท้องถิ่น เพื่อนำไปเผยแพร่กิจกรรมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๙ พ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองปลัดอบต.พร้อมด้วยพนง.ส่วนตำบลและส.อบต.เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแก้ว ตามโครงการ อบต.สัญจรรายเดือน
วันที่ ๘ พ.ย. ๕๕ พนักงานส่วนตำบลพร้อมด้วยส.อบต.เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ
วันที่ ๗ พ.ย. ๕๕ นายกสมเกีบรติ วังบุญคง พร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลและส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหมู่ที ๑ บ้านคอกวัว
นายวิเชียร จิระพงษธร ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาหมอบุญ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วันที่๗พ.ย.๕๕นายกอบต.นาหมอบุญเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล เพื่อชี้แจงการทำงานและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน
วันนี้ (๖ พ.ย.๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง พร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลและส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ตามโครงการ อบต.สัญจรรายเดือน ณ หอประชุมหมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งบก

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.