.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิ.ย. ๕๕ ร.ร.วัดนาหมอบุญจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ทุกโรงเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ
วันที่๒๗มิ.ย.๕๕ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการอนุรักษณ์การแสดงศิลปะพื้นบ้านกลองยาวโดยให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและตระหนักถึงความเป็นไทย
วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๕๕)นายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต.และปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ เลขาฯกองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอจุฬาภรณ์ นำโดยคุณฐิตินันท์ พรหมจุล ประธานคณะทำงานฯ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕ คณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบล ส.อบต. อปพร.อบต.นาหมอบุญ และทีมท้องที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพคุณแม่ พร้อย รัตนบุรี มารดาภรรยาของนายก อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น) รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นหามอบุญ ประจำเดือนมิ.ย. ๕๕ และมีการรับทำผู้ประกันตนเองตามนโยบายรัฐบาลจาก สนง.ประกันสังคม จ.นครศรีฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงและนายสุชาติ จิตติศักดิ์ กำนันตำบลนาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม ๒๕ ตาสับปะรด ประจำเดือน มิถุนายน ๕๕ เพื่อพบปะหารือและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นาหมอบุญและติดตามผล
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ และพนง.ส่วนตำบล เยี่ยมนักเรียนคณะครูโรงเรียนบ้านคอกวัว
เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕ ท่านสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ และรองปลัด อบต.นาหมอบุญ ได้มอบเงินสนับสนุน อสม.ตามโครงการธงเหลืองพิชิตชัยไข้เลือดออก ให้กับ อสม.ตำบลนาหมอบุญ ซึ่งเป็นวันประชุม อสม.ประจำเดือน โดยมี ผอ.รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือและประธาน อสม.ตำบลนาหมอบุญเป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. นายกสมเกียรติ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือพร้อมปลัด อบต.และพนง.ส่วนตำบล
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพแข็งแรง ลด ละ เลิกอบายมุขถวายความดีพระภูมี 85 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่างๆเช่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก การปกป้องสถาบัน การขับขี่ปลอดภัย การคอรปชั่นในการทุจริต เป็นต้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยคะ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.198.41.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,918,160
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net