.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.216.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,621
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วานนี้(๑ต.ค.๕๕)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญจัดโครงการแห่หมรับทำบุญสารทเดือนสิบ ณ สำนักสงฆ์บ้านทุ่งบก โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่๓๐ก.ย.๕๕อบต.นาหมอบุญจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กโดยวิทยากรจากบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัดให้ความรู้การพัฒนาการและโภชนาการที่เหมาะสมของเด็กช่วงวัย๑-๓ปี
วานนี้ (๒๗ ก.ย.๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๖
วันนี้ (๒๖ ก.ย.๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ และปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นาหมอบุญ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน
วันนี้ (๒๑ ก.ย.๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ที่ผ่านการฝึก FR ได้เข้าร่วมซ้อมแผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน
วันนี้(๒๑ก.ย.๕๕)นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.เป็นประธานประชุมปึกษา/หารือการดำเนินงานโครงการประเพณีชักพระโดยมี พระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการวัดตัวแทนภาคประชาชน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมด้วย
วันนี้(๑๘ก.ย.๕๕)เวลา๑๐.๐๐น.คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ได้มีการปรัชุมฝ่ายปฏิบัติการของตำบลนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีกำนันตำบลนาหมอบุญ หัวหน้าส่วนโยธา หัวหน้าสำนักงานปลัดฯเข้าร่วมประชุมด้วย
วันนี้ (๑๗ ก.ย.๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีปลัประจบ เพชรฤทธิ์ และนายวิเชียร อนงค์ ประธานคณะกรรมการศูนย์ อปพร. ฯเข้าประชุม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
วานนี้ (๑๕ ก.ย.๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สูดอากาศดีที่อ่าวศรีเมือง ณ อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง โดยมีกลุ่มแอโรบิคจากแต่ละหมู่บ้านและกลุ่มผู้พิการตำบลนาหมอบุญ ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว สวยงามจริงๆ เชิญสัมผัสบรรยากาศได้
วานนี้ (๑๕ ก.ย.๕๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดโครงการแรลลี่จักรยานต่อต้านยาเสพติดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปั่นจักรยานแบบครอบครัวเส้นทางอบต.นาหมอบุญ-อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง อากาศเย็นสบายไม่แพ้เมืองหนาวเลยละ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.