.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ (๑ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๖.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง ร่วมพิธีตักบาตรอาหารสด ณ ตลาดคอกวัว ตามโครงการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีฯ โดยมีตำรวจจาก สภ.จุฬาภรณ์ พนง.ส่วนตำบล ผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
วันที่ 29 พ.ค. 55 อบต.นาหมอบุญจัดโครงการพาลุกจูงหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดเจริญบุญเขต หมู่ที่3 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาหมอบุญ ณ สำนักสงฆ์บ้านคอกวัว ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ (๒๓ พ.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญร่วมกับประชาชนหมู่ที่ ๓ โดยการนำของผญ.วิเชียร อนงค์ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้า และปรับพื้นที่ให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ถนนสายทุ่งคันไถ หมู่ที่ ๓
คืนวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หน่วยเฉพาะกิจตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วยตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน พนง.ส่วนตำบลออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ (๒๑ พ.ค. ๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วมการประชุม
วันนี้ (๑๗ พ.ค.๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต. เป็นประธานในการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ประจำเดือนพฤษภาคม ๕๕ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลนาหมอบุญ
เมื่อคืนนี้ (๑๕ พ.ค. ๕๕) เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ร.ต.ต. สุรชาติ สองเมือง และ ส.อ.ประจบ เพชรฤทธิ์ พร้อมด้วยกำลัง ตำรวจ สภ.จุฬาภรณ์ อปพร.อบต.นาหมอบุญ และผู้นำท้องที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนและจุดตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วานนี้ (๑๕ พ.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกฯ เป็นประธานประชุมสมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือน พ.ค. ๕๕ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม
อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ วันที่ 11 พ.ค.2555

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.81.195.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,893,815
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net