.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมและสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๘๐ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ รับการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินและประธานกรรมการบริหาร ศพด. เป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเตรียมโครงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอบต.นาหมอบุญ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.นาหมอบุญ ณ อบต.นาหมอบุญ โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง(นายกอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยนายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกอบต. ,นายโสพล ธรรมชาติ รองนายกอบต. ,สิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร./OTOS ของอบต.นาหมอบุญ เข้าพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญจัดประชุมสมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์(ปลัดอบต.)เป็นประธานเปิดการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป
 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.247.42
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,963,198
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net