.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,771
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕ คณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบล ส.อบต. อปพร.อบต.นาหมอบุญ และทีมท้องที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพคุณแม่ พร้อย รัตนบุรี มารดาภรรยาของนายก อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น) รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นหามอบุญ ประจำเดือนมิ.ย. ๕๕ และมีการรับทำผู้ประกันตนเองตามนโยบายรัฐบาลจาก สนง.ประกันสังคม จ.นครศรีฯ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงและนายสุชาติ จิตติศักดิ์ กำนันตำบลนาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุม ๒๕ ตาสับปะรด ประจำเดือน มิถุนายน ๕๕ เพื่อพบปะหารือและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นาหมอบุญและติดตามผล
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ และพนง.ส่วนตำบล เยี่ยมนักเรียนคณะครูโรงเรียนบ้านคอกวัว
เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕ ท่านสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ และรองปลัด อบต.นาหมอบุญ ได้มอบเงินสนับสนุน อสม.ตามโครงการธงเหลืองพิชิตชัยไข้เลือดออก ให้กับ อสม.ตำบลนาหมอบุญ ซึ่งเป็นวันประชุม อสม.ประจำเดือน โดยมี ผอ.รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือและประธาน อสม.ตำบลนาหมอบุญเป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. นายกสมเกียรติ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือพร้อมปลัด อบต.และพนง.ส่วนตำบล
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพแข็งแรง ลด ละ เลิกอบายมุขถวายความดีพระภูมี 85 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่างๆเช่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก การปกป้องสถาบัน การขับขี่ปลอดภัย การคอรปชั่นในการทุจริต เป็นต้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยคะ
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สอ.ประจบ เพชรฤทธิ์ ประธานคกก.ตรวจงานจ้างพร้อมประชาคมตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนอินทนิน - หนองปอ หมู่ที่ ๒
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง พร้อมผู้นำท้องที่ อปพร. ต้อนรับหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ ณ ศูนย์ อปพร. อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งบก และอบรมนักเรียนเรื่องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและการเป็นเด็กดีของสังคม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.