.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.158.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,180,574
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ และพนง.ส่วนตำบล เยี่ยมนักเรียนคณะครูโรงเรียนบ้านคอกวัว
เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕ ท่านสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ และรองปลัด อบต.นาหมอบุญ ได้มอบเงินสนับสนุน อสม.ตามโครงการธงเหลืองพิชิตชัยไข้เลือดออก ให้กับ อสม.ตำบลนาหมอบุญ ซึ่งเป็นวันประชุม อสม.ประจำเดือน โดยมี ผอ.รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือและประธาน อสม.ตำบลนาหมอบุญเป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. นายกสมเกียรติ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือพร้อมปลัด อบต.และพนง.ส่วนตำบล
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพแข็งแรง ลด ละ เลิกอบายมุขถวายความดีพระภูมี 85 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่างๆเช่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก การปกป้องสถาบัน การขับขี่ปลอดภัย การคอรปชั่นในการทุจริต เป็นต้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยคะ
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สอ.ประจบ เพชรฤทธิ์ ประธานคกก.ตรวจงานจ้างพร้อมประชาคมตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนอินทนิน - หนองปอ หมู่ที่ ๒
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง พร้อมผู้นำท้องที่ อปพร. ต้อนรับหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ ณ ศูนย์ อปพร. อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งบก และอบรมนักเรียนเรื่องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและการเป็นเด็กดีของสังคม
เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองเกษม ลายสิงห์ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคอกวัว โดยมีผญ.สุนทร ฤทธิชัย เป็นประธานการประชุม
วันนี้ (๖ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๕.๓๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ พร้อม พนง.ส่วนตำบล ได้นำสมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
วานนี้ (๕ มิ.ย.๕๕)เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก อบต.นาหมอบุญจัดทำคู่มือวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่ไป

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.