.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,227
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕(เวลา ๑๖.๐๐ น.)อบต.นาหมอบุญได้นำนักเรียนทุกโรงเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ เยี่ยมเรือนจำอำเภอทุ่งสง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าการกระทำผิดจะได้รับโทษอย่างไร เป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕ (เวลา ๑๕.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานปิดค่าบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนครั้งที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓
รวมภาพวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิ.ย. ๕๕)โดย อบต.นาหมอบุญจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแข็งแรง ลดละเลิกอบายมุขฯ เป็นการเดินรณรงค์จากทุกภาคส่วนในเขต อบต.นหามอบุญ ขอขอบคุณมากๆคะ
เมื่อวันที่ ๒๘มิ.ย.๕๕นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานในการจัดกิจรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ โพร้อมด้วยปลัดอบต.พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕ ตำรวจจาก สภ.จุฬาภรณ์ ได้ให้ความรู้นักเรียนค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ณ วัดนาหมอบุญ ในหัวข้อการขับขี่ปลอดภัย กฎจราจรและการสวมหมวกนิรภัย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิ.ย. ๕๕ ร.ร.วัดนาหมอบุญจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ทุกโรงเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ
วันที่๒๗มิ.ย.๕๕ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการอนุรักษณ์การแสดงศิลปะพื้นบ้านกลองยาวโดยให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและตระหนักถึงความเป็นไทย
วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๕๕)นายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต.และปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ เลขาฯกองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอจุฬาภรณ์ นำโดยคุณฐิตินันท์ พรหมจุล ประธานคณะทำงานฯ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕ คณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบล ส.อบต. อปพร.อบต.นาหมอบุญ และทีมท้องที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพคุณแม่ พร้อย รัตนบุรี มารดาภรรยาของนายก อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ (เวลา ๑๓.๓๐ น) รองโสพล ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร.อบต.นหามอบุญ ประจำเดือนมิ.ย. ๕๕ และมีการรับทำผู้ประกันตนเองตามนโยบายรัฐบาลจาก สนง.ประกันสังคม จ.นครศรีฯ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.