.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.233.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,217,810
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองเกษม ลายสิงห์ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคอกวัว โดยมีผญ.สุนทร ฤทธิชัย เป็นประธานการประชุม
วันนี้ (๖ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๕.๓๐ น. ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ พร้อม พนง.ส่วนตำบล ได้นำสมาชิก อปพร. อบต.นาหมอบุญ เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
วานนี้ (๕ มิ.ย.๕๕)เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก อบต.นาหมอบุญจัดทำคู่มือวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่ไป
วันนี้ (๑ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๖.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง ร่วมพิธีตักบาตรอาหารสด ณ ตลาดคอกวัว ตามโครงการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีฯ โดยมีตำรวจจาก สภ.จุฬาภรณ์ พนง.ส่วนตำบล ผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
วันที่ 29 พ.ค. 55 อบต.นาหมอบุญจัดโครงการพาลุกจูงหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดเจริญบุญเขต หมู่ที่3 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาหมอบุญ ณ สำนักสงฆ์บ้านคอกวัว ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ (๒๓ พ.ค.๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญร่วมกับประชาชนหมู่ที่ ๓ โดยการนำของผญ.วิเชียร อนงค์ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้า และปรับพื้นที่ให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ถนนสายทุ่งคันไถ หมู่ที่ ๓
คืนวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หน่วยเฉพาะกิจตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วยตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน พนง.ส่วนตำบลออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ (๒๑ พ.ค. ๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวีระ จิตติศักดิ์ ประธานสภา อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ โดยมีคณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วมการประชุม
วันนี้ (๑๗ พ.ค.๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต. เป็นประธานในการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ประจำเดือนพฤษภาคม ๕๕ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลนาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.