.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,470,623
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๕๕( เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ เนื่องในวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ณ อำเภอจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕(เวลา ๑๖.๐๐ น.)อบต.นาหมอบุญได้นำนักเรียนทุกโรงเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ เยี่ยมเรือนจำอำเภอทุ่งสง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าการกระทำผิดจะได้รับโทษอย่างไร เป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕ (เวลา ๑๕.๐๐ น.) นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานปิดค่าบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนครั้งที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓
รวมภาพวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิ.ย. ๕๕)โดย อบต.นาหมอบุญจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแข็งแรง ลดละเลิกอบายมุขฯ เป็นการเดินรณรงค์จากทุกภาคส่วนในเขต อบต.นหามอบุญ ขอขอบคุณมากๆคะ
เมื่อวันที่ ๒๘มิ.ย.๕๕นายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานในการจัดกิจรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ โพร้อมด้วยปลัดอบต.พนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕ ตำรวจจาก สภ.จุฬาภรณ์ ได้ให้ความรู้นักเรียนค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ณ วัดนาหมอบุญ ในหัวข้อการขับขี่ปลอดภัย กฎจราจรและการสวมหมวกนิรภัย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิ.ย. ๕๕ ร.ร.วัดนาหมอบุญจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ทุกโรงเรียนในเขต อบต.นาหมอบุญ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ
วันที่๒๗มิ.ย.๕๕ อบต.นาหมอบุญจัดโครงการอนุรักษณ์การแสดงศิลปะพื้นบ้านกลองยาวโดยให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและตระหนักถึงความเป็นไทย
วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๕๕)นายเกษม ลายสิงห์ รองนายก อบต.และปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ เลขาฯกองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอจุฬาภรณ์ นำโดยคุณฐิตินันท์ พรหมจุล ประธานคณะทำงานฯ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๕ คณะผู้บริหาร พนง.ส่วนตำบล ส.อบต. อปพร.อบต.นาหมอบุญ และทีมท้องที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพคุณแม่ พร้อย รัตนบุรี มารดาภรรยาของนายก อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ต่อไป
 


 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.