.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 34.201.121.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,157,480
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ (๑๔ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง เป็นประธานเปิดการประชุม อปพร. อบต.นาหมอบุญ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ เพื่อมอบหมายหน้าที่และเตรียมการจัดงานวัน อปพร. พร้อมการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ (๑๓ มี.ค. ๕๕) ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ เลขาฯคกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหมอบุญ มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของชาวนาหมอบุญ
วานนี้ (๑๒ มี.ค. ๕๕) นายกสมเกียรติ วังบุญคง ประชุมพนักงานประจำเดือนและต้อนรับพนง.ส่วนตำบลย้ายมารับตำแหน่ง
วันนี้ (๑๐ มี.ค. ๕๕) ประชาชนชาวนาหมอบุญได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนทัศนวลัย ในการเตรียมรับเสด็จฯวันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๕ นี้
วานนี้ (๙ มี.ค. ๕๕) เวลา ๐๖.๐๐ น. รองเกษม ลายสิงห์ พร้อมด้วยพนง.ส่วนตำบล ส.อบต. อพม.ประจำตำบลได้นำนักเรียนและผู้ปกครองของ ศพด.อบต.นาหมอบุญศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา
วันนี้ (๘ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๕ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลและส.อบต.เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านคอกวัว
เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ พร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบล ส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งบก
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๕ ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ และ พนง.ส่วนตำบล ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนอินทนิน ตามโครงการ อบต.สัญจรรายเดือน
วันนี้ (๕ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. รองปลัด อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วย หน.สนง.ปลัดอบต. และส.อบต.ม.๓ จัดเวทีประชาคมหมู่ที่ ๓ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)ของ อบต.นาหมอบุญ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.