.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.170.76.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,239,235
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันนี้ (๘ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๕ นายกสมเกียรติ วังบุญคงพร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบลและส.อบต.เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านคอกวัว
เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองโสพล ธรรมชาติ พร้อมด้วย พนง.ส่วนตำบล ส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งบก
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๕ ปลัดประจบ เพชรฤทธิ์ และ พนง.ส่วนตำบล ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนอินทนิน ตามโครงการ อบต.สัญจรรายเดือน
วันนี้ (๕ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. รองปลัด อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วย หน.สนง.ปลัดอบต. และส.อบต.ม.๓ จัดเวทีประชาคมหมู่ที่ ๓ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)ของ อบต.นาหมอบุญ
วันนี้ (๕ มี.ค. ๕๕)รองปลัด อบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วยพนง.ส่วนตำบล คณะครู และนักเรียน ได้จัดโครงการคาราวานกองทัพธรรม วันมาฆบูชา ที่วัดวังฆ้อง
วานนี้ (๒ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกสมเกียรติ วังบุญคง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด รองปลัด และอสม.เข้าร่วมต้อนรับ คกก.ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ของ ร.ร.วัดนาหมอบุญ ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
คืนวานนี้ (๑ มี.ค. ๕๕) สมาชิก อปพร.อบต.นาหมอบุญปฎิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจราจรในการแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย ณ สนามหน้า อบต.นาหมอบุญ
วันนี้ (๑ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น.รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้านในตำบลนาหมอบุญเพื่อคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการต่างๆ และกำหนดแนวทางการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี (๕๖ - ๕๘)
วันนี้ (๒๙ ก.พ. ๕๕) รองเกษม ลายสิงห์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.นาหมอบุญครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ณ ศพด.อบต.นาหมอบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์สงขลา ในวันที่ ๙ มี.ค. ๕๕

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ต่อไป
 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.