.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยานยน 2564
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,812,599
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมบุญ ได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
      อบต.นาหมอบุญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป้นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านตรวจคัดกรองตำบลนาหมอบุญ 
       อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการตั้งด่านสกัด คัดกรอง ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอ ณ ด่านตรวจคัดกรองตำบลนาหมอบุญ โดยบูรณาการร่วมการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
       วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะทำ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับใช้งานที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับใช้งานที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ หมึกเติม Brother จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักปลัดอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของอบต.นาหมอบุญ พร้อมกับคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดอบต./กองช่าง/กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ และร่วมปรึกษาหารือ ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ ๑-๒ ลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.
aaaaaaaaaaaa