.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 กันยานยน 2562
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.173.47.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,209
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนนาหมอบุญพ.ศ.2562 
      อบต.นาหมอบุญ ได้ดำเนินการประเมินผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนนาหมอบุญ พ.ศ.2562 (อบต.ขนาดกลาง ปี 2561) เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
อบต.นาหมอบุญจัดโคงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลดความเสี่ยงบนท้องถนน ประจำปี พ.ศ.2562 
       อบต.นาหมอบุญจัดโคงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลดความเสี่ยงบนท้องถนน ประจำปี พ.ศ.2562 บริเวณถนนสายคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
ประชาสัมพันธ์ อาการของโรค มือ เท้า ปาก 
       ประชาสัมพันธ์ อาการของโรคมือเท้าปาก 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ ลบ.ม.เพื่อใช้ปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการขยายระบบประปาบ้านแพรกนาว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถบรรทุกเพื่อบรรทุกเรือท้องแบนฯและไซเรนมือหมุน จากศูนย์ราชการตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้รับมอบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ นักเรียนเยาวชน คุณครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ วิทยากรจากกองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้
การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์เกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 ณ รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.