.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    ตำบลนาหมอบุญ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 
       ขอเชิญชาวนาหมอบุญร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์  เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
       อบต.นาหมอบุญได้กำหนดมาตรการองค์กรเพื่อสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงและให้ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานส่วนตำบลนาหมอบุญสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ 
        อำเภอจุฬาภรณ์แจ้งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ดำเนินการตามข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ฯ และได้พิจารณาเห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันเริ่มม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
      เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม 
       ขอเชิญจิตอาสาตำบลนาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประชุม อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน ๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

โครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดโครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกวัย 
       อบต.นาหมอบุญ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกวัย ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ราคากลางอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
     

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการเด็กเล็กรักสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม ศพด.คัดแยกขยะ) โดยจัดทำถังขยะอินทรีย์ขยะเปียก เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กและผู้ปกครองได้นำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๖๑ คณะตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ได้ลงตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๖๑ รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือ เข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพในช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ให้เด็กเล็กฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะทั่วไป เพื่อให้เด็กเล็กนำไปใช้ที่บ้านได้

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.71.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,865,896
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net