.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เม่ือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายก อบต.นาหมอบุญ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬากาโห่เหนือเกมส์  ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนทัศนาวลัย  หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
อบต.นาหมอบุญ ร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
       อบต.นาหมอบุญ ขอร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ขอเชิญร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
        อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีควารู้เกี
ขอเชิญร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ครู เด็กเล็ก ฯลฯ มีความรู้เกี่ยวกับอุท
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม 
       ขอเชิญจิตอาสาตำบลนาหมอบุญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสุกการาม หมู่ที่ ๔ บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประชุม อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน ๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดประชุม อปพร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ ขอเชิญสมาชิก อปพร.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

โครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ 
       อบต.นาหมอบุญ กำหนดจัดโครงการประชาชนใส่ใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม อบต.นาหมอบุญ 

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอกวัว-อ่าวศรีเมือง ม.1 และท่อระบายน้ำในพื้นที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-ควนแคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ

ราคากลางอาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 
     

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ 
      ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทุ่งบก-ควนฮาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีสิบเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดอบต.เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.นาหมอบุญ จัดโครงการประชาชน ใส่ใจการเมืองในระบบประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 


 
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.198.126.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,913,275
 
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
  

 
 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net