.

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

 
 
จ่าสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกอบต.นาหมอบุญ
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด ?
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการบริการ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,310,183
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศแก้ไขบัญชีรายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เฉพาะเนื้อหาความรู้งานพัสดุและความรู้การผังเมือง 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
     
ประชาสัมพันธ์์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร่ส่วนตำบลนาหมอบุญต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 
       เรื่อง แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธู์ใหม่2019 หรือโรคปอดบวมอู่ฮั่น
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล 
       วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญและประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เข้าร่วมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล 
       วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
       วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ขนาด ๗๐x ๓๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (สขร.๑) 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (หมึก Brother TH-263) สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการของสำสนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 -ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 -ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล ณ ที่ทำการอบต.นาหมอบุญ โดยคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญและประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ ระดับตำบล เข้าร่วมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น
 

 
 
  

 
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th : ดูแลระบบโดย...thanetnetwork.net ติดต่อ t_hanjai@hotmail.