หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
3 ตุลาคม 2565 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 กันยายน 2565 ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 11-14 ตุลาคม 2565
23 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
23 กันยายน 2565 ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นทางการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
23 กันยายน 2565 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของศพด.อบต.นาหมอบุญ
15 กันยายน 2565 กิจกรรมวันสารทไทย แห่หมรับ
13 กันยายน 2565 ลงพื้นที่สำรวจเเละให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
12 กันยายน 2565 ซ่อมแซมท่อระบบประปาบ้านทุ่งวัน
1 2 3 20

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ