หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
4 สิงหาคม 2565 จุฬาภรณ์เกมส์
28 กรกฎาคม 2565 🎈โครงการบริหารจัดการระบบขยะ ประจำปี 2565
28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมมหกรรมรวมพลังคนจุฬาภรณ์รักสุขภาพ
28 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ล้างระบบกรองน้ำประปาบ้านทุ่งวัน ประปาคลองค้อ ประปาทุ่งขวานใหญ่
28 กรกฎาคม 2565 นักเรียนและคุณครูฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่23 ประจำปี2565
21 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2565
20 กรกฎาคม 2565 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
20 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมโครงการคนจุฬาภรณ์ลดพุง ลดโรค
1 2 3 18

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ