งานพัสดุและทรัพย์สิน

9 เมษายน 2567 ทดสอบ
5 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นนศ 125-06 สายบ้านวังฆ้อง-บ้านห้วยยวน หมู่ที่ 1,6 บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาหมอบุญ
2 เมษายน 2567 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
14 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ ชุด (ภายใน ๑ ชุด ประกอบด้วย กาแฟจำนวน ๑ ซอง น้ำจำนวน ๑ ขวด ขนมจำนวน ๑ ชุด),ชุดถวายสังฆทาน จำนวน ๕ ชุด เพื่อใช้ในโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ ชุด เพื่อใช้ในโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร.พร้อมเครื่องหมาย(ชุดเวส)ใส่ไว้นอกผ้าโทเร๓๓๑ ประกอบด้วย (เสื้อ-กางเกง,เสื้อยืดแขนสั้น ดำคอแดง พร้อมสกรีน,หัวเข็มขัดพร้อมสาย,หมวกพร้อมเครื่องหมายหน้ากาก,รองเท้าจังเกิ้ล) จำนวน ๓๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเล่นกีฬา สำหรับโครงการนาหมอบุญชุมชนรักสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ หน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 68