สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
5 กันยายน 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
3 กันยายน 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
4 สิงหาคม 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
5 กรกฎาคม 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
2 มิถุนายน 2565 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๒๕-๐๔๙ สายบ้านสวนลุ่ม-บ้านหนักปล้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหมอบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
27 เมษายน 2565 ทดสอบ