งานประปา ผลิต บริการ และซ่อมบำรุง

12 กันยายน 2565 ซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านนาหมอบุญ
2 มิถุนายน 2565 ล้างกรองระบบประปาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
30 พฤษภาคม 2565 การซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านใสยิ้ว หมู่ที่ 6
27 พฤษภาคม 2565 ซ่อมแซมท่อเมนประปาบ้านหนองตำเสา หมู่ที่ 6
27 พฤษภาคม 2565 ล้างกรองระบบประปาบ้านทุ่งวันและทุ่งขวานใหญ่
26 พฤษภาคม 2565 ล้างกรองระบบประในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
17 พฤษภาคม 2565 ซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านไสยิ้ว หมู่ที่ 6
12 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมท่อเมนประปาบ้านทุ่งวัน หมู่ที่ 3
6 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งวัน หมู่ที่ 3
26 เมษายน 2565 ใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา