งานประปา ผลิต บริการ และซ่อมบำรุง

3 เมษายน 2567 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ระบบประปาบ้านคลองค้อ หมู่ที่ 5)
26 เมษายน 2566 ล้างกรองระบบประปาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
26 เมษายน 2566 ซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำระบบประปาบ้านทุ่งวัน หมู่ที่ 3
24 เมษายน 2566 ใบยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปา
21 มีนาคม 2566 ล้างกรองระบบประปาบ้านแพรกนาว บ้านหนองตำเสา บ้านนาโหรงและบ้านไสยิ้ว
21 มีนาคม 2566 ซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านทุ่งบก หมู่ที่ 5
10 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ หมู่ที่ 1 ระบบประปาบ้านคอกวัว
12 กันยายน 2565 ซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านนาหมอบุญ
2 มิถุนายน 2565 ล้างกรองระบบประปาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
30 พฤษภาคม 2565 การซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านใสยิ้ว หมู่ที่ 6
1 2