รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

12 กันยายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๒ รายการและสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6)
17 มกราคม 2566 ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )
5 ตุลาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565