กิจกรรมวันสารทไทย แห่หมรับ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
🙏ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
นำโดยนายนวล สนิทวงศ์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
สมาชิกอบต. ผู้ปกครองและนักเรียน แห่หมรับ ณ วัดมงคลอุสภาราม (วัดคอกวัว) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหมอบุญ
 

ดาวน์โหลดไฟล์