ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถอดรื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน ๑ ชุด ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถอดรื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน ๑ ชุด ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรื้อถอดแอร์

ดาวน์โหลดไฟล์