ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕ x ๒๐ x ๙.๖ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕ x ๒๐ x ๙.๖ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์

ดาวน์โหลดไฟล์