ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา